Weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty znaków drogowych oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.

 

 

Nowe znaki drogowe już obowiązująNowe znaki drogowe już obowiązują

 

 

D-54 „strefa czystego transportu”

D-55 „koniec strefy czystego transportu”

 

Rozporządzenie 29 sierpnia 2018 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

 

Nawet 500 złotych mandatu!

 

Za darmo do strefy będą mogli wjeżdżać m.in. mieszkańcy ulic, wchodzących w skład strefy, a także pojazdy elektryczne czy zasilane gazem CNG. Kierujący którzy nie przestrzegają ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, podlegają karze grzywny do 500 złotych

 

Z napędem hybrydowym wjedziesz do strefy czystego transportu

Nowe znaki drogowe D-54 i D-55

17 stycznia 2019

Strona główna

Artykuły

O mnie

Informacje

Zaufanie

Cennik

Dodatki

Egzamin

Egzamin praktyczny 

Galeria

Galeria 2

Kontakt