Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Szkolenia L Piotr Pasikiewicz , Jastkowice 37-403 , A. Krajowej 80b, adres e-mail: mojeprawkovip@gmail.com, Tel. 784059880.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie e-mail, kontakt telefoniczny.

Dane osobowe i kontaktowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych .

Czas przetwarzania danych osobowych

Przechowywanie danych kontaktowych będzie archiwizowane do 30 dni.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Strona główna

Artykuły

O mnie

Informacje

Zaufanie

Cennik

Dodatki

Egzamin

Egzamin praktyczny 

Galeria

Galeria 2

Kontakt